Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ka 


นางกรรณิกา  ตรีบำเพ็ญ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน

งานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ef2

emoney

ict

 

จำนวนผู้เข้าชม

0628512
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17
684
3339
623641
5561
17230
628512

ไอพีคุณ: 3.95.139.100
เวลา: 2020-01-19 01:16:01

140163 resizeเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยนายปริญญา สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูพชรพรรณ ครูสุวดี ผู้ปกครองนักเรียนและน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กซึ่งจัดประจำทุกปี

เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต ถ้าพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องวางรากฐาน หรือเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย จะทำให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สมบูรณ์และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปตลอดชีวิต โดยจัดฐานการเรียนรู้ ทั้งงหมด ๖ ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อ พ่อ แม่ ผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน มีความรู้ความเข้าใจเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชนและเพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสานกับกิจกรรมในโรงเรียน (พลชิต พลชัย/ภาพ/ข่าว)

.

กรรมการสถานศึกษา

บุคลากร

สีประจำโรงเรียน

 

color

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

flower1

เฟื่องฟ้า

อาคารสถานที่