Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ka 


นางกรรณิกา  ตรีบำเพ็ญ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน

งานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ef2

emoney

ict

 

จำนวนผู้เข้าชม

0617420
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
95
32
127
613095
11699
9661
617420

ไอพีคุณ: 3.215.182.36
เวลา: 2019-12-16 04:32:06

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน  (สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมภ์)  เริ่มก่อตั้งโดย กำนันประจักษ์  สุรกิจบวร  บริจาคที่ดินให้โรงเรียน  ๑๑  ไร่  ๑๑ ตารางวา  เริ่มสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  และเปิดสอน ป.๑-ป.๔  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๐๙ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาทีได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ปัจจุบันมีนักเรียน  ๑๖๐  คน ครู  ๙ คน พนักงานราชการ ๑  คน มีอาคารเรียน  ๓  หลัง จำนวน  ๑๓ ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร  ห้องน้ำห้องส้วม ๓ หลัง ๑๐ ที่

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชน มีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียน

การสอนนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของโรงเรียน
      มีน้ำใจ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

       สะอาด ร่มรื่น

 

สีประจำโรงเรียน

       ฟ้า-เหลือง หมายถึง ความสามัคคี มีจิตใจใฝ่หาความรู้ นำชีวิตสู่ความก้าวหน้าในอนาคต

 

ปรัชญาโรงเรียน

       เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง คิดแต่สิ่งที่ดีงาม นำไปปฏิบัติ

 

คำขวัญโรงเรียน

      เรียนดี มีระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

       ดอกเฟื้องฟ้า


 

กรรมการสถานศึกษา

บุคลากร

สีประจำโรงเรียน

 

color

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

flower1

เฟื่องฟ้า

อาคารสถานที่