DSC 0131 resize

โรงเรียนบ้านตลาดเนินหินพร้อมสภ.อ.บ่อทอง เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน”  (โครงการ D.A.R.E.)

โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้กำกับ สภ.อ.บ่อทอง มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จำนวน ๓๖ คน ที่ผ่านการเรียนรู้กับครู (D.A.R.E.)  เด็ก D.A.R.E.เป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

.